Kustbåt Bent

Ur en annan vinkel

Smit Nederland

Och hennes skäggige kapten

Aha, minsvepare

Kolla, vilken bjässe!

På andra sidan dammen

Oj, vad är detta?