Först var vi hos hobbyhandlaren i DragörSen var vi på VMK-möte