Avresedax

Vid ankomsten till museet

Häftig torpedbåtsmodell, men statisk

Vad är det här för vispar?

Stort bord, men obekvämt

Hur har du gjort här då?

Intresserad innanmätesåskådare

Power-fullt