MorgonfikaHallå, finns det någon is att bryta?VindkraftNybyggeKommer just från varvetBlankt och fint ska det vaSkuta på gångStiligt byggeTrångt på reddenBordningBåtsnackÅngaFöre katastrofenKatastrofenBlött, eller vissa tar sig vatten över huvudet, eller lättnadUtflaggat kanalvalBogserarepå väg att assistera ...Ny medlem kanskeSjösättningAvslappnatMysigtStilstudieKaptener kollar andra maskiner