BogserarmöteST CANUTENytillskott i flottan, men vad heter hon?Och en gammal bekantSällsynt i sydligare breddgraderÄven en skuta kom till träffenGrundstött spritfraktareMässenInspektionFörberedelser för sjösättningÅ hej!Se upp (eller ned) ubåtsattack!TaktiksnackÖldrickande ubåtskapten eller Kamouflagemålad frekvenslådaStuven i fartenMen kolla, ett nybygge tillBåtparadKassörsarbeteVad månde bliva ?Baktung, eller?Men respektingivandeOch till sist, en Lady