Några av kvällens modeller samlade. Östen, Bo och Erik i diskussion om någon teknisk detalj.

Ingvars ’Spica’ 121 börjar närma sig färdigställande. Med autentiskt ljud och realistisk gång i sjön gör den sig fint!

Rörligt kanontorn, snurrande radar på styrhyttstaket och belysning. Kan nästan föreställa sig ljudet ur gasturbinerna!

Torsten och Patrik tittar nyfiket ned i båten medan Ingvar ivrigt plockar bland sina trolleri lådor.

En ny Smit Nederland dök upp! Nu har vi snart alla systerbåtarna i serien inom klubben!

Patrik Jönssons fina modell av trålfiskebåten ’Nordia af Hörvik’.

Fartyget är idag skrotat och Patrik hann precis måtta upp allt innan skärbrännarna började skära i henne.

Överblick alla detaljer på däck. Notera rosten precis som original!

Alla däcksdetaljer och redskap finns där!

Hårt väder till sjöss sätter sina spår. Det finns alltid saker att underhålla! Särskilt på en fiskebåt!

Förlig mast med skalenlig lanternföring. Se block och detaljer.

Korgar att ta fisken i samt lastanordning för lyft av backar och pallar.

En kraftig vinsch är ett måste när trålen skall hanteras! Saltvattnet tär på utrustningen!

Akterut trummor med trålgarn.

Den stolte skepparen står naturligtvis till rors!

Akter vy visar alla anordningar för hanteringen av trålnäten.

Praktiskt att komma åt det invändiga. En trevlig modell att bygga och trevlig att segla med.

Samtal om fortsatt radioinstallation. Björn Ewby delar med sig av sina erfarenheter.

Närmast Eriks trevliga kabinkryssare. Ganska snabbt byggd och gör sig fint i vattnet.