Inte så trångt på redden

Inte så trångt på bryggan heller

Och kolla! Hela bordet till Smit:en

Radiostyrda eller matstyrda?