Hög aktivitet

En fotograf och en hungrig

Bryggan var välbesökt

Och bordet fullt av båtar

Röksignal

Demonstration av ångbåt

Avklädd norrman

Vad månne bliva?

Ajajaj, det gör ont!

Papparazzi