Rogaland

M/S Malmö

T121 Spica

HMS Renown

Ojojoj, riskabel sjösättning

Fredsgrogg

Eskort av marinen

Här går det undan

Trålare med maskinhaveri får assistans

Ytterligare en bogserare anländer

Aj då, det blåser upp

Snart på varv

Många olika farkoster