Samlade skeppare - inte bara pensionärer.Ingvars pågående nybygge

 


PO´ s bogserare

 

Thorstens fiskebåt

 


Eskadern samlad

 


Snygg fiskebåtsinstallation

 


Parkering